Vysvětlení významů značek u Microsoft produktů

ESD nebo Electronic Software Delivery (Elektronické doručení softwaru):

ESD je zkratka pro "Electronic Software Delivery" (Elektronické doručení softwaru). ESD jka metoda distribuce softwaru, při které softwarové produkty a jejich licence jsou dodávány elektronicky přes internet nebo jiné elektronické komunikační kanály, namísto fyzických médií, jako jsou DVD disky, CD disky nebo USB klíče.

ESD umožňuje uživatelům stáhnout a nainstalovat software přímo z internetu a často je spojen s aktivací produktových klíčů na dálku. Tato metoda distribuce softwaru je stále populárnější, neboť umožňuje rychlou a pohodlnou distribuci softwaru bez potřeby fyzických nosičů. To znamená, že software může být okamžitě dostupný po zakoupení a stažení, což zjednodušuje instalaci a aktualizace.

BIND nebo Vázaná licence (Vázanost na účet Microsoft):

Licence vázaná k účtu je typ softwarové licence, která je spojena s konkrétním uživatelským účtem, kde uživatel musí mít aktivní účet na platformě nebo ve službě, aby mohl využívat licencovaný software nebo přístup k určitým funkcím.

Druhotná licence:

Druhotné licence jsou nadbytečné licence, které byly v minulosti používány, později deaktivovány a následně legálně prodány nebo přenášeny na jiné osoby nebo organizace v souladu s platnou legislativou EU. Tyto licence mohou být výrazně cenově výhodnější, přičemž stále jsou originální a zcela legální. Software není vystaven opotřebení, a proto nemusíte mít obavy o jeho funkčnost nebo deaktivaci. Tyto licence nejsou omezeny časovými omezeními, což znamená, že můžete používat software na dobu neurčitou.

Telefonická aktivace:

Telefonická aktivace je postup, který uživatelé mohou využít k aktivování softwaru nebo operačního systému přes telefon. Tento proces vyžaduje, aby uživatelé volali na určené telefonní číslo poskytovatele softwaru a poskytli potřebné informace k aktivaci produktu. Telefonická aktivace se vyžaduje pouze u produktů tak označených. Pro detailní postup kliknite sem.

Jednorázová instalace:

Produkt s tímto označením nainstalujete pouze jednou, po přeinstalování počítače již nelze licenci aktivovat ani na tentýž počítač.

Link ke stažení:

Produkt s tímto označením je typ Office licence, jehož instalace probíhá pomocí linku ke stažení. Proces aktivace je méně náročný než při telefonické aktivaci. Pro detailní postup kliknite sem.

Přenositelnost nebo Přenosná licence (účet Microsoft):

Přenosná licence na jiný počítač umožňuje zachovat její platnost v případě poruchy, poškození nebo po provedení upgradu vašeho zařízení. Tímto způsobem máte jistotu, že nepřijdete o licenci.

Prodej druhotných licencí je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady 2009/24/ES (čl. 4 odst. 2) Evropského soudního dvora.